huisregels

Boksclub Deurne

Algemene gedragsregels Boksclub Deurne

Boksclub Deurne hanteert een erecode die door elk lid dient te worden gerespecteerd. Deze erecode luidt als volgt:

Boksen doe je alléén op de club en niet op straat. Je mag de bokstechnieken die jou bij ons worden aangeleerd alleen gebruiken ter verdediging van jezelf of van anderen; Je mag je bokstechnieken nooit gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw aan deze code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook; Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren of pesten worden op de club niet getolereerd;

 • Blijf altijd sportief, ook als een ander dat niet is.
 • Respecteer je trainingspartner en zijn niveau.
 • Respecteer elkaars eigendommen en die van de vereniging.
 • Voorkom hinder en overlast na het beëindigen van de training.
 • Maak geen rommel in de sportaccommodatie. Doe afval in een afvalbak.

Voor het overige wordt ervan uitgegaan dat je je op een normale verantwoordelijke manier gedraagt.

Proeflessen

Om kennis te maken met boksen kun je 2 tot 3 gratis proeflessen volgen zonder enige verplichting. Pas na de proefles neem je een beslissing of je met boksen wilt doorgaan of niet. Om een proefles te volgen maak je eerst een afspraak met de trainer.

Gezondheid

Je dient te allen tijde te beschikken over een adequate verzekering tegen ziektekosten. Je hebt een informatieplicht over eventuele risico’s met betrekking tot jouw gezondheidstoestand. Een lid is van deelname aan trainingen uitgesloten als dat in verband met zijn gezondheidstoestand niet verantwoord is. De club adviseert haar leden om bij twijfel vooraf en vervolgens periodiek een sportkeuring te ondergaan. Dit wordt aan leden van 35 jaar en ouder zelfs aanbevolen.

Sportmateriaal

Iedere deelnemer aan de training is verantwoordelijk voor zijn eigen sportuitrusting. Deze sportuitrusting bestaat uit:

 • Bokshandschoenen
 • Windsels
 • Springtouw
 • Gebitsbeschermer
 • Sportkleding
 • Sportschoenen met lichte zolen of boksschoenen

Zorg dat je sportmateriaal deugdelijk en hygiënisch is. Het gebruik van onveilig- ondeugdelijk- slecht onderhouden- of onhygiënisch sportmateriaal is niet toegestaan. Zorg voor schone kleding en degelijk sportschoeisel. In de sportzaal is uitsluitend het gebruik van binnenschoeisel zonder zwarte zolen toegestaan. Wanneer buiten getraind wordt is een extra paar buitenschoenen verplicht.

De Training

Tijdens de training is het dragen van sieraden, piercings, horloges ivm de veiligheid niet toegestaan.

Het gebruik van mobiele telefoons is tijdens de training niet toegestaan. Zorg dat je 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent. Je dient je windsels voorafgaand aan de training te hebben omgedaan. Tijdens het trainen is het dragen van een bitje / gebitsbeschermer verplicht. Bij het sparren in de ring is het dragen van een hoofdbeschermer verplicht.

Eigendommen

Je bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van je eigendommen. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, vermissing of diefstal van eigendommen. Neem daarom geen waardevolle spullen mee en neem je sporttas tijdens de training mee in de zaal.

Hygiëne

Zorg voor een goede persoonlijke verzorging en lichamelijke hygiëne en schone kleding en sportmateriaal. Was je windsels regelmatig en ontsmet je gebitsbeschermer regelmatig.

Risico’s

Bokssport wordt op eigen risico beoefend. Je bent op de hoogte van de eventuele gevaren en risico’s die het beoefenen van de bokssport met zich mee kan brengen. De vereniging en haar trainers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor letselschade of andere schade welke direct of indirect voortkomt uit het beoefenen van de bokssport, ongeacht of die schade is ontstaan tijdens deelname aan trainingen of wedstrijden.

Doping en Drugs

Het gebruik van doping of stimulerende middelen is verboden. Het bij je hebben of gebruiken van drugs in het gebouw is verboden. Het onder invloed van drugs of alcohol deelnemen aan de training is verboden.

Wangedrag

De vereniging behoudt zich bij overtreding van de huisregels en/of wangedrag het recht voor om een lid uit zijn lidmaatschap te ontzetten en hem de verdere toegang tot het gebouw te ontzeggen.